Why i am here ?same reason as you …to have fun to run from real life and live in the perfect world this places gives us.To explore …learn and try new things .Here the limit is the sky we all are free

almost every day

I cannot stand when guys talk about money…whether it be that they have plenty of money or whether they're broke. Keep your money issues to yourself, it isn't attractive when you tell me how broke you are…

Waarom ik hier ben? Dezelfde reden als jij ... om lol te hebben om uit het echte leven weg te rennen en in de perfecte wereld te leven die deze plaatsen ons geven. Om te ontdekken ... leren en nieuwe dingen proberen. Hier is de limiet de hemel we zijn allemaal vrij

bijna elke dag

Ik kan het niet uitstaan ​​wanneer jongens over geld praten ... of het nu is dat ze veel geld hebben of dat ze kapot zijn. Houd je geldzaken voor jezelf, het is niet aantrekkelijk als je me vertelt hoe gebroken je bent ...

Warum bin ich hier? Aus demselben Grund wie Sie ... genießen Sie die Flucht aus dem wirklichen Leben und leben Sie in der idealen Welt, die uns diesen Ort gibt. Erforschen ... lernen und Neues ausprobieren. Hier ist die Grenze der Himmel, in dem wir alle frei sind.

fast jeden Tag

Ich kann nicht stehen, wenn die Jungs über Geld reden ... Ich mag dein Geld...