Hi! My name is Nina and I'm originally from Slovakia. I might look all cute and pretty but I'm not your usual girl... My main interests are martial arts. I train daily, and therefore have an athletic and deadly body :) I also enjoy music, in particularly playing ukulele and guitar. I travel frequently and enjoy talking about psychology. Would you let me penetrate your mind? Tell me your dirty secrets and I might tell you mine :) 

everyday

naked shows

Hallo! Ich heiße Nina und komme aus der Slowakei. Ich könnte niedlich und hübsch aussehen, aber ich bin kein gewöhnliches Mädchen ... Meine Hauptinteressen sind Kampfsport. Ich trainiere täglich und habe deshalb einen athletischen und tödlichen Körper :) Ich genieße auch Musik, Ukulele und Gitarre zu spielen. Ich reise viel und spreche gerne über Psychologie. Würden Sie mich in Ihren Verstand eindringen lassen? Sag mir deine Geheimnisse und ich könnte dir meine erzählen :)

one tag

nackt erscheinen

Ahoj! Volám sa Nina a pôvodne som zo Slovenska. Mohol by som vyzerať všetky roztomilé a pekné, ale nie som tvoja bežná dievčina ... Moje hlavné záujmy sú bojové umenia. Vzdelávam denne, a preto mám atletický a smrtiaci telo :) Mám tiež radosť z hudby, hlavne ukulele a gitaru. Často cestujem a rozprávam sa o psychológii. Dovolil by si mi preniknúť do mysle? Povedz mi svoje špinavé tajomstvá a môžem ti povedať moje :)

denna

sú nahé