Jag är en sexig äldre kvinna. Jag älskar att cam med alla. Ålder spelar ingen roll. Jag är en make-up artist / fotograf i det dagliga livet. Om jag har tid kvar kommer jag att vara online på kameran. Bara haft en lång paus på 2 år men är tillbaka. Så det lovar något för dig igen. Jag kommer också att erbjuda nya videor snart.

Jag är ofta online på andra halvan av kvällen och i början av natten om jag inte har något annat. Det kan ofta sluta i helgen. Till exempel från fredag ​​till lördag och lördag till söndag.

Jag gillar inte påträngande. Nej, det är inget för mig. Ibland känner jag mig inte till att göra vissa saker, så borde du definitivt inte fortsätta fråga. För då gör jag det snabbt. Jag svarar inte på begäran om personlig kontakt.

I'm a sexy older woman. I love to cam with everyone. Age does not matter. I am a make-up artist / photographer in daily life. If I have time left I will be online on the cam. Just had a long break of 2 years but am back. So that promises something for you again. If you like, you can go with me to the private room for a sexy show.

I am often online in the second half of the evening and at the beginning of the night if I don't have anything else to do. It can often end in the weekend. For example from Friday to Saturday and Saturday to Sunday.

I don't like intrusiveness. No is no to me. Sometimes I just don't feel like doing certain things, then you should definitely not keep asking. Because then I'll be done quickly. I do not respond to requests for personal contact.

Ik ben een sexy oudere vrouw. Ik vind het heerlijk om met iedereen te cammen. Leeftijd maakt niet uit. Ben in het dagelijks leven visagiste/fotografe. En .... ben ook nog sekswerkster. Als ik tijd over heb ben ik op de cam online. Dus dat belooft weer wat voor jullie. Als je wilt kan je lekker privé gaan met me voor een geile show. In verband met stemherkenning gebruik ik niet mijn stem. Sorry. Dit is mijn vrije keuze. Ben in staat je veel van mijn lichaam te laten zien. Dus kom op als je het lef hebt.

Ik ben nu vaak overdag van 10.00 uur tot 17.30 uur online en van 19.00 uur tot 22.00 uur In het weekend kan het wel vaak later worden tot diep in de nacht. Bijvoorbeeld van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag.

Ik houd niet van opdringerigheid. Nee is bij mij nee. Soms heb ik gewoon geen zin om bepaalde dingen te doen, dan moet je beslist niet door gaan vragen. Want dan ben ik snel klaar. Op verzoeken voor persoonlijk contact ga ik niet in.