I like experiments and all tones sex ;)

Depents on mood :))) But the most in evening :)

Is difficult to turn me off :)

Ráda experimentuji a mám ráda všechny tóny sexu

Záleží na chuti a náladě- nejčastěji však v noci / ráno

Není snadné mi vyvrátit chuť na sex :)

Ich mag Experimente und alle Töne sex;)

Ist abhängig vom Stimmungs :))) Aber die in Abend :)

Ist schwer stellen sie mich ab :)

Rada experimentujem a mám rada všetky tóny sexu

Záleží na chuti a náladě- najčastejšie však v noci / ráno

Nie je ľahké mi vyvrátiť chuť na sex :)