Salut les gars! Ravi de vous rencontrer! Je peux être très différent, c'est pourquoi il m'est difficile de me décrire. Parfois, je suis enjoué, audacieux, espiègle, et parfois je suis délicat, doux, affectueux ... que serai-je avec vous, cela dépend

Je t'attends ce soir, bien sûr que nous passerons un bon moment ensemble!

:)

Hi guys! Nice to meet you! I can to be very different, that's why it's hard for me to describe myself. Sometimes I playful, daring, mischievous, and sometimes I'm delicate gentle, affectionate...what will I be with you, depends on you)

I'll be waiting for you tonight, sure we'll have a good time together !

hm

Hallo jongens! Aangenaam kennis te maken! Ik kan heel anders zijn, daarom is het moeilijk voor mij om mezelf te beschrijven. Soms ben ik speels, durf, ondeugend, en soms ben ik gevoelig zacht, aanhankelijk ... wat zal ik bij je zijn, hangt af van je)

Ik zal vanavond op je wachten, zeker dat we samen een goede tijd hebben!

hm